Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Y Ghông Êban - Gru gĕh âk nau blau ta bon Nui

22/09/2022 17:50 G9T+7

Che Y Ghông Êban, bu nong R'đe ta bon Nui, xă Tâm Thắng (Čů Jŭt) jêng bu nuyh blau dŏng, nkra ăp ntil ndơ uh goh kăl e bơh bu nong păng nơm.

Gru Y Ghông Êban (dŭt bơh chiau ti) jêng du huê bu nuyh pah kan đội tŭr chĭng goh goong R'đe xă Tâm Thắng

Che lah du huê bu nuyh tâm bon hôm blau tŭr chĭng. Ðah nau bên păng gĭt, che lĕ tât tâm rlong tŭr chĭng ta ăp tâ rbŭn têh jê tâm n'gor. Che hôm blau dŏng pâl ăp ntil ndơ goh uh kăl e tâm nĕ gĕh uh n'hôm, uh rlet, uh dinh năm 6 trôm...

Che Y Ghông (tâl 2 ntơm bơh ma ti) hôm blau nkra n'hanh blau dŏng uh ăp ntil ndơ pâl kăl e gĕh uh n'hôm, uh rlet, uh dinh năm 6 trôm... bơh bu nong R'đe

Gru Y Ghông sâm kơl, mbơh ntĭm nau tŭr chĭng ân phung druh ndăm tâm bon. Ðah nau rŏng n'hanh lĕ nuih n'hâm ma nau kan, che sâm kơl mât mray âk ntil nau way kăl e bơh bon lan bu nong R'đe.

Che Y Ghông nsrôih pah kan ăp ntil nau way, nau tŭr chĭng goh goong tâm xă

Y Sơn

194
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.