Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kô ruanh bon Y Lót leo lor tâm nau kan, blau tâm nau wăng sa

03/11/2022 10:09 G11T+7

Nô Y Lót (deh năm 1987), Kô ruanh bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) lah bu nuyh leo lor tâm nau kan kuăl jă bu nuyh bon lan tâm xă. Nô way pah kan ndrel ma chi bộ, ăp m'bŭch kan, phung kan tâm bon ndâk nau mbơh ntĭm, nklaih ăp ntil nau mô uĕh tâm nau têh, sâm kơl bu nuyh bon lan hao gĭt nau pah kan di tĕng nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, pháp luật tâm Bri dak...

Bơh đah nĕ, Y Lót hôm jêng bu nuyh blau wăng sa ta bon, đah 5 hecta ca phê, rlau 500 tiêu n'hanh ăp tơm sa play, ăp năm, jêh tâm prăk dŏng pah kan lor, r'năk nô gĕh n'sĭt rlau 300 r'keh prăk. Yor nĕ, Y Lót sâm kơl n'hâm suan ndrel bu nuyh bon lan bon Bu Dak pah kan uĕh dŭt ăp ntil nau kuăl jă pah kan. Nau rêh bu nuyh bon rlau nar rlau đăp mpăn n'hanh hao.

Y Lót (bơh ma ti) mbơh ân bu nuyh bon lan nau kan hao nau wăng sa tâm r'năk

Dơi nô Y Lót kuăl jă, bu nuyh bon lan bon Bu Dak tâm kơl n'hâm suan tăm tơm mi nga bư uĕh trong hăn ta bon

Năm 2020, Y Lot dơi Thủ tướng Chính phủ ân Săm bŭt r'nê yor gĕh nau blau pah kan n'hanh bư mir tâm n'gor Dak Nong năm 2020

Y Sơn

416
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.