Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Zơưv Hoàng Thanh Quý - Nênh smuôx côngz bê nhoz jos Ðăk Thôt

10/11/2022 10:31 G11T+7

Uô kangz ntâu shông uô đhâu chor mênhx hâu hur jos (txix 2004 - 2010), txus shông 2011, zơưv Hoàng Thanh Quý (zus shông 1973), minhx cxưx Chu laz, nhoz jos Đăk Thôt, xar Thuận Hà (Đăk Song) tâu tsang uô nênhs muôx côngz bê.

Zơưv tsênhr đênhr saz pux tuz nhuôs côngv saz, siz pangz, uô vêv xinhz cêr môngl lus, hâur cêr hur saz si; tso tsês cêr chai kuz tsi jông; tuôr tsês, phat hui chor net văn hoar truênx thôngr.

Chor nôix jung, tsangz cxênhx, phong tsox ntơưv cxuô cxênhx phat đôngs por lênhx tâu zơưv chox xang huv six txus trâu pêx xinhv. Zos li, pêx xinhv tưz thôngx zênhv yưv công, yưv cuav đrul Têz qơưs uô cêr jêx jos, pangz nênhs pluôl, trâu saz phuôv tsangr cinh têr…

Zơưv Quý (sangz lâux) kruôz ntuôl pêx xinhv chênhr phangx hur chaix sâu cax phê

Zơưv Quý (sangz xik) kra pêx xinhv hur jos tsưr ziv txuôl njil ntông bơ

Ðrul kruôz ntuôl ntơưv zơưv, ntu cêr môngl lus đhâu jêx jos tsênhr hur saz si, jông gâux

Mai Anh

575
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.