Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Che Hoàng Thanh Quý - Bu nuyh gĕh k'hưm ta bản Dak Thốt

10/11/2022 10:31 G11T+7

Jŏ năm pah kan âk ntil nau pah kan tâm bản (ntơm năm 2004 - 2010), tât năm 2011, che Hoàng Thanh Quý (deh năm 1973), bu nong Dao chăng, ta bản Dak Thốt, xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) dơi bu nuyh bon lan săch bư bu nuyh gĕh k'hưm.

Che way n'hưch nuih n'hâm bu nuyh bon lan tâm rom gop, tâm kơl ta nau rêh, mât mray trong bon, trong xă kloh uĕh; lâm lơi nau way mô di; mât mray, hao dŏng ăp ntil nau way uĕh.

Ăp ntil nau kan, ndơ kan, bơh ăp m'bŭch ndâk kan dơi che mbơh tât ta Bu nuyh bon lan dơi gĭt. Yor nĕ, bu nuyh bon lan sâm kơl n'hâm suan, prăk rêl ndrel ma Bri dak nkra trong hăn, sâm kơl prăk ân ma bu nuyh gĕh nau rêh o-ach, n'hưch hao nau wăng sa ta r'năk...

Che Quý (bơh chiau ti) mbơh ntĭm bu nuyh bon lan n'jrăng phung ntŭng ta yăn pĕ play ca phê

Che Quý (bơh ma ti) ntĭm bu nuyh bon lan ta bản kĩ thuật ghép n'kôr tơm bơ

Yor dơi che mbơh ntĭm, trong hăn tâm bản dơi mât mray kloh uĕh

Mai Anh

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.