Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pux cưs kra ntơưr cênhz lơp cxuôv đik muôl ntơưr

17/11/2022 10:07 G11T+7

Ntâu châuv shông đrul nghêx, cô Nguyễn Thị Thủy, Tsêr cơưv cxênhx I-II Trần Quốc Toản, xar Ðăk Ha (Ðăk Glong) tưz muôx ntâu shông đrangx đrênhk kra cxuôv đik muôl ntơưr ntơưv trôngx qơư.

Iz făngz bov đamv kra jông ntơưv tsêr cơưv, cô Thủy tsi cxơưx phiv liv môngl đhâu yangx 20km môngl txus qơư kra cxuôv đik muôl ntơưr trâu tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs. Txus nuôr, cô tưz muôx jê 10 jas “txangr gox” trâu chor shuv xinhz muôx 30, 40 shông hax tsinhv muôx yangx 60 shông. Hlôngr cxuô mo nhoz su cênhz chuôz zis, cô tsês six hơưv bangx bê ntơưr kra trâu chor shuv xinhz tangz tov xangr pâuz bê ntơưr. Chia chor shuv xinh nhênhv tâu chor hâur pâuk ntơưr, pâuz nhênhv, pâuz sâu zos kror sir jul tsi su li ntơưv cưs kra haz shuv xinhz. Muôx têx thâuv phiv liv, gênhl, tangz sis viv saz nhiav, tsach nhiêms kra txơưx njê trâu tsôngv box, cô tsinhr sir jul uô tar tsangz xênhx. Cô Thủy luz saz pangz mangx ntâu yangx hur mux tiêu cxuôv đik muôl ntơưr, kra txơưx njê trâu pêx xinhv.    

Iz lơp cơưv cxuôv đik muôl ntơưr zos cô Thủy tsuv nhiêms

Cô Thủy saz ntêr pangz tsôngv box cơưv ntơưr haz phep tinhr cơ banv

Cô Thủy uô trơưs chor jangx kra pangz shuv xinhz minhx cxưx pâuz sai

H' Mai

2,303
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.