Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bu ur nai ntĭm săm bŭt dơh dăch đah jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt

17/11/2022 10:07 G11T+7

Jŏ năm đah nau kan ntĭm săm bŭt ân kon se, nai bu ur Nguyễn Thị Thủy, Wâl săm bŭt Tiểu học n'hanh Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, xă Dak Ha (Dak Glong) lĕ gĕh âk năm kơl n'hâm suan ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt tâm xă.

Bơh đah ntĭm kon se ta wâl nti săm bŭt, nai Thủy mô klach nau jêr găn trong ngai rlay 20 km tât ta wâl săm bŭt gơi ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ân bu nuyh bon lan. Tât abaơ, nai lĕ gĕh 10 tâ "ntĭm rplay săm bŭt" ân bu nuyh nti 30, 40 năm mô rĭ nĕ gĕh nuyh 60 năm. Mô gĕh rlu mât mray sai kon ta r'năk sa, nai ndăn mông nar ntĭm rblang rplay săm bŭt ân ma ăp bu nuyh ŭch nti gơi lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt. Gơi ăp bu nuyh nti rŏ di rplay săm bŭt, blau nchih, nau rŏ aơ lah gĕh n'hâm suan mô rlu ntĭm rplay săm bŭt bơh nai nhanh bu nuyh nti. Gĕh nar gĕh âk nau jêr jŏk, nau lêt rganh khă nĕ yor gĕh nau rŏng, nau dơn kan kơl bon lan, nai lĕ ma nau nsrôih pah kan dŭt uĕh nau ntĭm. N'hâm suan bơh nai Thủy sâm gĕh nau kan âk bơh ntil nau kan lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt, n'hao nau gĭt rplay săm bŭt ân ma bu nuyh bon lan.

Du jrô nti lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt dơi nai Thủy mât

Nai Thủy lĕ nuih n'hâm ntĭm bu nuyh bon lan nchih rplay săm bŭt n'hanh kơp r'noh mrô

Nai Thủy ntĭm nau nti sâm kơl bu nuyh bon lan nơih gĭt nau păng ntĭm

H' Mai

2,302
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.