Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân Thị Ai cuz saz trâu văn hoar truênx thôngr

18/08/2022 21:36 G8T+7

Pus Thị Ai, minhx cxưx M’nông nhoz jos Bu Koh, xar Đăk R’tih (Tuy Đưc) zos nênhs pâuz, cuz saz trâu văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông. Muôx 20 shông, pus Thị Ai tưz pâuz khoz đruôl côngx chiêng, hu gâux, ntul ntâuz txaix haz sênhr chêr jân jan. Pus tsinhr kruôz ntuôl haz kra cxênhx hluôs hur jos tsưr ziv sir zôngv cxuô zangv hax cus truênx thôngr, côngv kra nghêx ntul ntâuz txaix trâu kuôl pux.

Hur cxuô chuôv sinh hoax ntơưv pangz văn nghês trôngx qơư, pus trâu saz khoz đruôl côngx chiêng, siz lưr uô mor nox, hôis jiênr… cưs trôngx qơư haz xênhr tsov cưv. Đrul saz nhiav haz sir jul, pus tưz pangz mangx tuôr tsês ntâu net văn hoar truênx thôngr ntơưv tsôngv box M’nông.

Nghêx nhân Thị Ai (tov cơưk sangz lâux) zos nênhs pâuz, txơưx văn hoar truênx thôngr ntơưv nênhs M’nông

Nghêx nhân Thị Ai (sangz xik) kruôz ntuôl pêx xinhv tuôr tsês, sir zôngv cxuô zangv chuôz zênhx truênx thôngr M’nông

Pus Thị Ai trâu saz côngv cxuô hoax đôngx văn hoar, văn nghês ntơưv trôngx qơư, xênhr tsov cưv

Y Sơn

162
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.