Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Thị Ai lĕ nuih n'hâm đah nau way ơm kăl e

18/08/2022 21:36 G8T+7

U Thị Ai, bu nuyh Bu nong ta bon Bu Koh, xă Dak R'tih (Tuy Ðức) lah bu nuyh gĭt, lĕ nuih n'hâm đah nau way ơm kăl e bơh bu nuyh Bu nong. Ntơm 20 năm, u Thị Ai lĕ blau tŭr chĭng goh goong, blau mpring, blau vâng tanh n'hanh k'dŏ. U way kuăl jă n'hanh ntĭm phung druh ndăm râm bon dŏng ăp ntil ndơ dŏng pâl, ntĭm nau kan vâng tanh ân phung bu ur tâm bon.

Ta ăp tâ rbŭn đội văn nghệ xă, u lĕ nuih n'hâm tŭr chĭng goh goong, tâm rlong n'gon piăng bư trau ta ăp tâ rbŭn, ăp tâ tâm rlong... yor n'qual n'hanh n'gor ndâk kan. Ðah nau ŭch n'hanh lĕ nuih n'hâm tâm nau kan aơ, u sâm kơl mât mray âk nau way uĕh kăl e bơh bu nuyh Bu nong.

Gru Thị Ai (bơh chau ti) lah bu nuyh blau, gĭt âk nau way ơm kăl e bơh bu nuyh Bu nong

Gru Thị Ai (bơh ma ti) mbơh ntĭm bu nuyh bon lan mât mray, dŏng ăp ntil ndơ dŏng kăl e Bu nong

U Thị Ai lĕ nuih n'hâm pah kan mât mray nau way, văn nghệ yor n'qual, n'gor ndâk kan

Y Sơn

163
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.