Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân K’Krang sir jul kra tsưr ziv khoz côngx chiêng

17/11/2022 10:07 G11T+7

1 hli ntâu lus nuôr, đrăngx đrênhk chor mo thưr 3 haz thưr 5 cxuô tuânx, nghêx nhân K’Krang, minhx cxưx Mạ đrul đuô chor nghêx nhân hur jos B’Srê B, xar Đăk Som (Đăk Glong) tsov cưv kra trâu thanh thiêur niên shuv khoz côngx chiêng.

Nghêx nhân K’Krang kra tiz jông khu tsưr ziv tuôr chiêng, tsưr ziv tuôr nhix chiêng ntơưv cxuô lênhx shuv xinhz

Iz făngz ntơư, zơưv tsênhv cuôs tus pâuz khoz kra trâu tus tsi pâuz, chia uô li changs cuôs cxuô lênhx tsuv pâuz tsưr ziv kho tâu 6 luz đruôl côngx chiêng hur bôx chiêng ntơưv nênhs Mạ. Zơưv xangr, công chiêng zos zangv no xtinh thânx tangr tưs tưz tsuv muôx hur luz nênhx, zos li, zơưv xangr kra tsưr ziv khoz, khu chiêng trâu ntâu lênhx ziv jông, tiv zix mas cxênhx hluôs.

Đrul saz ntêr ntơưv K’Krang, chor thanhx viên hur pangz côngx chiêng ntơưv xar Đăk Som tưz pâuz khoz chor jăngx chiêng truênx thôngr

Đrul đâux tư ntơưv xênhr, sir jul ntơưv nghêx nhân K’Krang haz đuô chor nghêx nhân hur jos mas txus nuôr, thâuv tưs chuôz zis hur jos B’Srê A haz jos B’Srê B muôx nuv lux, suôz côngx chiêng tror đror vangv vol thôngz jêx jos.

Nam Nguyễn

579
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.