Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru K'Krang lĕ nuih n'hâm mbơh ntĭm bu tŭr chĭng

17/11/2022 10:07 G11T+7

Rlau du khay aơ, ta ăp măng nar 2 n'hanh ăp măng nar 4 ăp pơh, gru K'Krang, bu nong Mạ ndrel ăp gru bă bă tâm bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) ndâk nau kan ntĭm ân phung druh ndăm tŭr chĭng.

Gru K'Krang ntĭm nê nê nau ndjöt chĭng, nau tŭr chĭng ân ma phung nti

Bơh đah nĕ, che hôm ntĭm bu nuyh blau tŭr chĭng ntĭm tay bu nuyh mô hŏ blau tŭr chĭng, gơi ăp bu nuyh blau tŭr prao mâm chĭng bơh bu nong Mạ. Tĕng che n'kôch, chĭng goong jeng drăp ndơ dŏng mô dơi lah mô gĕh tâm nau rêh ôi mhau, yor nĕ, che ŭch ntĭm nau tŭr chĭng, ntĭm nkra tay bâr chĭng ntaih kơt sa ơm ân ma ăp bu nuyh, tâm nĕ gĕh phung druh ndăm.

Dơi lĕ nuih n'hâm K'Krang ntĭm, ăp bu nuyh ta Ðội tŭr chĭng  xă Dak Som dơi blau tŭr ăp ntil nau tŭr chĭng kăl e

Dơi n'gor sâm kơl, gĕh nau nsrôih mô rlu bơh gru K'Krang n'hanh ăp gru bă bă tâm bon nĕ tât abaơ, lah ăp r'năk sa tâm bon B’Srê A n'hanh B’Srê B gĕh nau pah kan kh'lay, bâr chĭng goong dơi bu goh ntaih lam ăp bon lan.

Nam Nguyễn

580
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.