Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghêx nhân Dương Thị Niên tuôr tsês ndăngs tính-gâux then

01/12/2022 10:26 G12T+7

Đrul chuôz zis ntơưv Cao Bằng tuôx nhoz jos 7, xar Đăk Ha (Đăk Glong) uô nox nhoz, pus Dương Thị Niên, minhx cxưx Zir tsênhr trâu saz uô nox uô hâuk, phuôv tsangr cinh têr. Tsi tangs li ntơư, pus tsênhv trâu saz môngl côngv chor hoax đôngx văn hoar văn nghêx ntơưv trôngx qơư.

Saz xangr tâu kror cxiv tsang chuôz zis văn hoar, vangv mênhx cênhz tuôr tsês net jông gâux truênx thôngr ntơưv minhx cxưx, pus Niên tsênhr đênhr saz cxênhx hluôs tuôr tsês khâuz ndơưk, ndăngs tính-gâux then… Đhâu ntơư cxangz nzir cuz saz, nhiav, tưx hox trâu cxênhx hluôs ntơưv trôngx qơư, tiv zix mas minhx cxưx Zir, Langl; pangz uô phong phur, muôx ntâu zangv văn hoar cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Pus Niên (tov cơưk sangz xik) đrul cxênhx hluôs nênhs Zir tưx hox đrul khâuz ndơưk truênx thôngr côngv lêr hôix ntơưv trôngx qơư

Nghêx nhân Dương Thị Niên (sangz xik) kra tix vi tsưr ziv sir zôngv ndăngs tính-gâux then

Pus trênhv tuôr tsês ntâu nhax cus truênx thôngr

 A Trư

792
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.