Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gru Dương Thị Niên mât mray đơn tính - mprơ then

01/12/2022 10:26 G12T+7

Ndrel ma r'năk sa ntơm bơh Cao Bằng tât ta thôn 7, xă Dak Ha (Dak Glong) rêh, u Dương Thị Niên, bu nong Tày gơih pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa. Bơh đah, u hôm nsrôih lăp pah kan ăp ntil nau kan k'dŏ mprơ tâm thôn.

Dơi gĭt nau uĕh ndâk njêng r'năk sa gĕh nau way, nau uĕh lăng ndrel ma mât mray nau uĕh kăl e bu nong, u Niên way n'hưch phung druh ndăm mât mray kho ao, đơn tính - mprơ then... Yor nĕ n'hưch nau rŏng, nau ŭch, nau h'mô ân ăp bu nuyh tâm bon lan, tâm nĕ gĕh bu nong Tày, Nùng; sâm kơl bư gĕh âk nau uĕh, âk nau way ăp bu nong iê bu nuyh tâm lam n'gor Dak Nong.

U Niên (bơh ma ti) ndrel phung druh bu nuyh Tày nchoh mbăn sa bŭt ao kăl e tât rbŭn pâl tâm xă

Gru Dương Thị Niên (bơh ma ti) ntĭm oh nur bu ur kreh đơn tính - mprơ then

U hôm mât mray âk ndơ dŏng goh uh kăl e

 A Trư

793
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.