Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H’Mai tích cực xây dựng nông thôn mới

27/10/2022 13:08 G10T+7

Với vai trò là Chủ tịch Hội Nông dân xã Đắk Nia (Gia Nghĩa), bà H’Mai trực tiếp chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ của Hội trong việc phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cũng như phối hợp thực hiện các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Bà trực tiếp thành lập và làm tổ trưởng Tổ hợp tác rượu cần Đắk Nia hoạt động ổn định và mang lại hiệu quả kinh tế cao. Bà H’Mai cùng các hội viên thường xuyên vận động Nhân dân phát triển kinh tế cũng như huy động các nguồn lực trong xây dựng nông thôn mới.

Bà H’Mai cùng các thành viên phát huy hiệu quả Tổ hợp tác sản xuất rượu cần Ðắk Nia

Bản thân bà thường xuyên tham gia các hoạt động của cơ quan, khu dân cư trong việc thực hiện công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Bà tích cực trong các hoạt động, phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương

Mẫn Doanh

270
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.