Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

H'Ding lĕ n'hâm suan đah nau kan vâng tanh bơh kăl e

24/11/2022 13:51 G11T+7

Dăch tât 70 năm khă nĕ dơi bu n'kôch M'bŭch kan Ntĭm sơm nau kan n'qual Dak Glong pơk jrô ntĭm nau kan vâng tanh ta xă Dak Som, gru H'Ding, bu nong Mạ lĕ dăn bu hăn ntĭm bu nti vâng tanh.

Ðah u nau kan ntĭm bu vâng tanh bơh đah blau tanh nau tanh lah hôm mât mray nau way bu nong. U m'ak tâm nuih n'hâm ngăn yor păng dơi ntĭm phung kon se vâng tanh ta jrô nti aơ. Yor lah, gĕh âk oh nur bu ur tĕng nti ta jrô ntĭm vâng tanh aơ lah bu nong Mông. Êng êng bu nong khă  nĕ đah nau rŏng, ăp oh nur bu ur ta aơ ngăch gĭt nau bu ntĭm vâng tanh bơh bu nong Mạ yor u H'Ding ntĭm. Ðah nau ntĭm, nau pah kan lĕ n'hâm suan bơh u, jêh dăch tât 3 khay nti, ăp oh nur bu ur lĕ blau vâng tanh ăp ntil ndơ dŏng, dôl nti nau kan vâng ăp ntil kao rup mhe, gĕh nau jêr tay.

Du pơh 3 mhau, ăp bu nuyh nti tât ta jro gơi gru H'Ding ntĭm nau kan vâng n'hanh tanh ăp ntil kao rup

Gru H'Ding jêng du nuyh leo pah kan lor tâm ăp ntil nau kan mât mray nau vâng tanh lĕ n'hâm suan ntĭm ndơ kan vâng tanh ân phung druh

Nam Nguyễn

421
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.