Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Cưr Hoàng Thị Lan Hương gruôl, cơưv coz

01/12/2022 10:25 G12T+7

Cưr Hoàng Thị Lan Hương, minhx cxưx Langl, nhis nuôr tangz tov cơưv lơp 12, Tsêr cơưv PTDTNT THCS haz THPT Ðăk Mil (Ðăk Mil) zos iz hur chor shuv xinhz tsôngv box minhx cxưx nênhs tsơưs gruôl, cơưv coz ntâu shông đrăngx đrênhk.

Zos gruôl, nrar cơưv shuv, txaik tol chor yaz, txix lơp 6 txus lơp 11, cưr por lênhx zos shuv xinhz cơưv coz, muôx ntâu thanhx tich saz hur chor môn thi Toanr hocx, Tin hocx, Thuêt trinhx lus Anh... cxênhx hênhx, cxênhx xênhr. Tsi tangs cơưv coz, gruôl, Lan Hương tsênhv zos iz lênhx canr bôx lơp trâu saz, ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx, phong tsox ntơưv tsêr cơưv. Đrul chor thanhx tich xuât săc hur cơưv shuv, Hương tsi tsês tâu nhênhx ntơưr kruôs, hocx bôngv. Hương uô nênhx tsinhz tas haz ndangx ndênhk, tsinhr pangz fôngx zưl mas lênhx tưs tưz nhiav.

Cưr Hoàng Thị Lan Hương (sangz lâux) tsinhr pangz fôngx zưl hur cơưv shuv

Hương ntâus ntêx hur cxuô hoax đôngx, phong tsox đoanx thanh niên ntơưv tsêr cơưv

Y K Rắk

574
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.