Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Gơưv fôngx zưl nênhs Langl côngv tuôr tsês gâux sênhr Sli

10/11/2022 10:31 G11T+7

Đrul chuôz zis ntơưv Lạng Sơn tuôx nhoz jos 5, xar Quảng Tín (Đăk R’lâp) ntâu shông lus nuôr, pus Má Thị Thượng haz Hoàng Thị Hiên uô cê, côngv saz cxiv tsang luz nênhx sâuv qơư nhoz tiv oz. Tsi tangs trâu saz uô nox, phuôv tsangr cinh têr oz tus pus nuôr tsinhv trâu saz môngl côngv chor văn hoar ntơưv trôngx qơư.

Xangr tâu kror cxiv tsang chuôz zis văn hoar, vangv mênhx cênhz trâu tuôr tsês net jông gâux truênx thôngr ntơưv minhx cxưx, gơưv fôngx zưl nênhs Langl siz has tuôr tsês khâuz ndơưk, cxuô zangv nox truênx thôngr, suôz gâux sênhr Sli… Đhâu ntơư yangz kra cuz saz, nhiav, tưx hox trâu cxuô cxênhx tuz nhuôs hur tsêr, iz xênhv; pangz uô muôx cxang ntâu zangv săc maux văn hoar cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs uô nênhx nhoz sâuv thangx tsangv xênhr Đăk Nông.

Pus Má Thị Thượng haz Hoàng Thị Hiên uô cê hu gâux siz lưr ntơưv nênhs Langl

Gơưv fôngx zưl tuôr tsês haz tưx hox đrul chêr khâuz ndơưk truênx thôngr minhx cxưx xưs li yo, fuôv ntông sâuv tâuz hâu, nangz…

   H’Mai

670
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.