Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bar he bu nuyh Nung mât nau mprơ Sli

10/11/2022 10:31 G11T+7

Ndrel ma r'năk sa ntơm bơh n'gor Lạng Sơn tât ta thôn 5, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) rêh jŏ năm aơ, u Má Thị Thượng n'hanh Hoàng Thị Hiên dơh dăch, tâm r'nglăp ndâk njêng nau rêh ta ntŭk rêh mhe. Bơh đah nau pah kan bư mir, wăng sa, u hôm nsrôih lăp pah kan ăp ntil nau kan bă bă tâm thôn.

Dơi gĭt nau uĕh bơh nau kan ndâk njêng r'năk sa gĕh nau rêh kloh uĕh, gĕh nau way n'hanh nau kan mât mray nau way bơh bu nong, bar he bu nuyh Nùng tâm nkah mât mray kho ao, ndơ sa, nau mprơ Sli... Yor nĕ dơi gĕh rŏng, nau ŭch, n'hao nau uĕh gơi ntĭm kon sau ta r'năk sa, tâm mpôl băl; sâm kơl bư gĕh âk, uĕh nau way bu nong iê bu nuyh dôl rêh tâm lam n'gor Dak Nong.

U Má Thị Thượng n'hanh Hoàng Thị Hiên tâm pât tĕng nau way bơh bu nuyh Nùng

Băl ndrel mât mray ăp ntil ndơ dơng bơh kăl e gĕh ao, siăm ndô bôk, dŭng cheng...

   H’Mai

671
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.