Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Ngăm - Bu ranh bon gĕh âk nau pah kan uĕh ta bon Bu Gia

31/08/2022 16:43 G8T+7

Tă pah kan âk ntil ndơ kan tâm xă, năm 2012, che Ðiểu Ngăm (deh năm 1961) dơi bu nuyh bon lan săch jêng bu nuyh gĕh k'hưm n'hanh jêng bu ranh bon ta bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) tât abaơ.

Bơh đah gĕh âk nau pah kan uĕh gơi bu nuyh bon lan tĕng kơt, che hôm kuăl jă bu nuyh bon lan nsrôih pah kan bư mir jan ba n'hanh jêng bu nuyh gĕh âk n'hâm suan ndrel M'bŭch kan mât bri Thác Mơ dôl mât tâm 170 hec ta bri. Bơh đah nĕ, che hôm rong iăr, pêp, sin n'hanh sur gơi n'sĭt tay prăk tâm nau pah kan. Lah bu ranh bon, bu nuyh gĕh k'hưm, hội viên M'bŭch kan bu nuyh ranh, che Ðiểu Ngăm way pah kan ndrel ma ăp m'bŭch kan, phung kan kuăl jă bu nuyh bon lan tâm bon mô dơi muih phă bri, mô dơi găn du ta bri bu, nsrôih ndâk njêng bon lan mhe ta ntŭk n'har bri; hao nau pah kan bư mir jan ba, đăp mpăn nau rêh.

Che Ðiểu Ngăm (dŭt bơh ma ti) mbơh ntĭm, kuăl jă bu nuyh bon lan pah kan tĕng nau kan, nau kơl bơh Ðảng, pháp luật Bri dak

Bu ranh bon Ðiểu Ngăm (bơh ma ti) n'hưch nuih n'hâm hội viên Bu nuyh ranh rêh gĕh nau m'ak n'hanh uĕh lăng săk jăn, gơi kon sau tĕng kơt

R'năk sa che Ðiểu Ngăm rong âk sur gơi n'sĭt tay prăk tâm nau kan

Minh Huyền

153
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.