Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Điểu Ngăm-Già làng tiêu biểu ở bon Bu Gia

31/08/2022 16:43 G8T+7

Trải qua nhiều vị trí công tác khác nhau ở các tổ chức đoàn thể của xã, bon, năm 2012, ông Ðiểu Ngăm (SN 1961) được người dân bầu làm người uy tín và già làng bon Bu Gia, xã Quảng Trực (Tuy Đức) cho đến nay.

Không những gương mẫu trong các phong trào ở địa phương, ông còn vận động người dân tăng gia lao động sản xuất và là thành viên tích cực cùng Ban quản lý rừng phòng hộ Thác Mơ đang bảo vệ tốt khoảng hơn 170 ha rừng. Bên cạnh đó, gia đình ông còn chăn nuôi  gà, vịt, ngan và heo để tăng thu nhập. Là già làng, người uy tín, hội viên Hội người cao tuổi, ông Điểu Ngăm thường xuyên phối hợi với các tổ chức, đoàn thể vận động người dân trong bon không phá rừng, không vượt biên trái phép; tích cực xây dựng nông thôn mới biên cương; tăng gia lao động sản xuất, ổn định đời sống.

Ông Ðiểu Ngăm (ngoài cùng bên phải) tuyên truyền, vận động người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật Nhà nước

Già làng Ðiểu Ngăm (bên phải) động viên hội viên Người cao tuổi sống vui sống khỏe, làm gương cho con cháu

Gia đình ông Ðiểu Ngăm thường xuyên nuôi hàng chục con heo để tăng thu nhập

Minh Huyền

186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.