Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðiểu Cớ lĕ n'hâm suan mât bri bon lan

03/11/2022 10:08 G11T+7

Khay 1/2022, nô Ðiểu Cớ (deh năm 1993), bu nuyh Bu nong ndrel ma 29 nuyh ta bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) dơn mât 176 hec ta bri tă bơh Ủy ban Bu nuyh bon lan n'qual Tuy Ðức gơi chăm, mât, chiă. Jêh rĭ, nô ndrel ma ăp bu nuyh ndâk njêng M'bŭch kan mât bri bon lan n'hanh tâm pă jêng 6 tổ, du tổ gĕh 5 nuyh gơi tâm r'gâl hăn ksiêm, mât bri dơi bu jao. Deh n'hanh hao têh ta bon tơm nĕ nô Ðiểu Cớ lah bu nuyh gĭt bri dak n'hanh ăp trong leo hăn tâm bri.

Ðah nau ŭch mât bri, mât neh ntu bri yôk Tây Nguyên, Ðiểu Cớ lĕ nchră đah ăp bu nuyh ta M'bŭch mât bri tât ta ăp r'năk sa bu nuyh bon lan, ăp r'năk bư mir dăch bri gơi mbơh ntĭm, kuăl jă buăn mô dơi phă, pit in neh bri. Ta ăp ntŭk nơih bu pit in mô rĭ n'har bri đah ăp phung kan, bu nuyh bon lan khăn păng brôih gâng bê tông gơi nơih mât bri. Jêh tât du năm mât, chiă bri, bri bon lan ta bon Bu Gia dơi mât uĕh, mô gĕh bu muih phă, pit in; bri tă bu muih phă nĕ dơh mô rĭ bri krŏng, abaơ dôl uĕh tay kơt sa ơm...

Nô Ðiểu Cớ ndrel ăp bu nuyh kan ndrel brôi gâng bê tông, nchih mrô ta gâng bê tông gơi tâm pă n'har bri đah ăp phung kan, bu nuyh bon lan

M'bŭch kan mât, chiă bri way hăn ksiêm, mât bri

Minh Huyền

686
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.