Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ðảng viên, kô ruanh bon K'Nam nsrôih tâm nau kan

04/08/2022 15:12 G8T+7

Jêh bư ka han nti tâm lơh sĭt ta bon, năm 2010, nô K'Nam (deh năm 1988) dơi bu r'nglăp lăp Ðảng Cộng sản Việt Nam. Ta ntŭk rêh, K'Nam lĕ nuih n'hâm pah kan ăp ntil nau kan ta chi bộ, phung druh ndăm, ka han rmanh...

Năm 2020, nô K'Nam dơi bu nuyh bon lan săch bư Kô ruanh bon R'long Phe, xă Quảng Sơn (Dak Glong) tât abaơ. Ðah nau kan bơh bu nuyh đảng viên n'hanh kô ruanh bon, nô K'Nam nsrôih n'hưch nuih n'hâm bu nuyh bon lan hao nau pah kan bư mir jan ba, kuăl jă bu nuyh bon lan sâm kơl ân nđâp neh nkra trong hăn tâm bon, trong hăn luh tâm mir, nsrôih pah kan ndâk njêng bon lan mhe. Bơh đah nĕ, nô hôm n'hưch nuih n'hâm bu nuyh bon lan mât mray nau kan tanh sah siau, tanh sa bŭt ao, mât mray ndơ dŏng kăl e Bu nong lah chĭng goong, m'buăt...

Kô ruanh bon N'Nam (bơh chiau ti) ôp mbơh nau kan ma M'bŭch mât bon lor ma ksiêm, săch kơp r'năk o-ach tâm bon

Jêh dơi nô K'Nam kuăl jă, bu nuyh bon lan lĕ ân nđâp neh nkra trong hăn tâm bon, trong hăn luh tâm mir

K'Nam (bơh ma ti) mbơh nau bên tăm ca phê n'hanh n'hưch bu nuyh bon lan pah kan bư mir jan ba

Minh Huyền

154
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.