Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nai Tuyết nsrôih ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ân bu nuyh bon lan ta Dak S'nao

24/11/2022 13:52 G11T+7

Dơi gĕh nau trŭnh kan pơk jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ta wâl nti săm bŭt, nai ntĭm Khấu Thị Tuyết, bu nong Nùng, Wâl săm bŭt Tiểu học Lý Tự Trọng, xă Quảng Sơn lĕ dăn ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt ân bu nong iê bu nuyh ta bon Dak R'nao 1 n'hanh 2.

Bơh đah ntĭm rplay săm bŭt ta jrô, nai Tuyết hôm ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt măng. Dơi bu n'kôch ân gĭt jrô ntĭm nau mô gĭt rplay săm bŭt nai dơn ntĭm gĕh 40 bu nuyh nti bu nuyh Mông, Dao e hŏ gĭt rplay săm bŭt; bu âk năm ngăn ngên lah 60 năm n'hanh âk bu nuyh nti lah bu ranh n'hanh kon se. Nai way hăn tât ta wâl gơi kuăl jă ăp bu nuyh bon lan hăn nti ân nŭm; lĕ nuih n'hâm ntĭm; quăn ti nti nchih rplay săm bŭt... Rlau 3 khay ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt, tât abaơ, ăp bu nuyh dơi nai ntĭm lĕ blau rŏ, blau nchih săk n'hanh mpôl păng nơm. Dơi gĭt, jêh jrô ntĭm lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt mức độ 1 (jrô 1 - jrô 3), lah pơk tay jrô ntĭm mức độ 2 (jrô 4 - jrô 5) nai dăn ntĭm tay. Nau nsrôih nai Tuyết sâm kơl lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt, n'hao nau gĭt rplay săm bŭt ân ma bu nuyh bon lan.

Nai Tuyết lĕ nuih n'hâm ntĭm rplay săm bŭt ân ma bu nuyh bon lan

Bu nuyh nti âk năm tâm nĕ gĕh che Sùng A Pàng (deh năm 1960) (bơh ma ti) dơi nai Tuyết ân gŭ bơh năp gơi ntĭm nti săm bŭt

Jêh 3 khay nti jrô lâm nau mô gĭt rplay săm bŭt, ăp bu nuyh nti lĕ blau rŏ, nchih rplay săm bŭt

A Trư

563
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.