Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
  • Pux bí thư chi bôx jos “coz nuv têz qơưs txơưx hâux lưv hur tsêr”
  • 04/08/2022 15:09
  • Shông 2001, chuôz zis pus Nguyễn Thị Huế tuôx ntơưv xênhr Nam Định tuôx nhoz jos Tân Định, xar Đăk Gằn (Đăk Mil) uô nênhx nhoz, đrul pênh rmuôx li 5 ha angr tsuôs tsi jông, kruôr. Xuz thơưx, sir zôngv tangs nro angr, pus chuôz zis chok siz shơư kôngz lur nôngz nhôngl hur vangx phưx txoz, cax phê chia muôz “lur zus ntêr”.
  • Đảng viên, tsưr K’Nam năng đôngx
  • 04/08/2022 15:12
  • Thâuv uô tar nghiar vus tuz trok tror lus trôngx qơư, shông 2010, tix lâul K’Nam (zus shông 1988) tâu cêt nax trâu Đảng Cộng sản Việt Nam. Ntơưv qơư nhoz, tix lâul K’Nam tsinhr trâu saz uô cxuô hoax đôngx ntơưv chi bôx, đoanx thanh niên, hôix chiênr binh lâul…
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.