Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016
 • Gru Dương Thị Niên mât mray đơn tính - mprơ then
 • 01/12/2022 10:26
 • Ndrel ma r'năk sa ntơm bơh Cao Bằng tât ta thôn 7, xă Dak Ha (Dak Glong) rêh, u Dương Thị Niên, bu nong Tày gơih pah kan bư mir jan ba, hao nau wăng sa. Bơh đah, u hôm nsrôih lăp pah kan ăp ntil nau kan k'dŏ mprơ tâm thôn.
 • Oh Hoàng Thị Lan Hương gơih iăt nau, nti blau
 • 01/12/2022 10:25
 • Oh Hoàng Thị Lan Hương, bu nong Nùng, dôl nti jrô 12, Wâl nti săm bŭt PTDNNT THCS n'hanh THPT Dak Mil (Dak Mil) jêng du huê kon se nti săm bŭt bu nong iê bu nuyh gơih iăt nau, nti blau tâm ăp năm.
 • Gru K'Krang lĕ nuih n'hâm mbơh ntĭm bu tŭr chĭng
 • 17/11/2022 10:07
 • Rlau du khay aơ, ta ăp măng nar 2 n'hanh ăp măng nar 4 ăp pơh, gru K'Krang, bu nong Mạ ndrel ăp gru bă bă tâm bon B'Srê B, xă Dak Som (Dak Glong) ndâk nau kan ntĭm ân phung druh ndăm tŭr chĭng.
 • Che Hoàng Thanh Quý - Bu nuyh gĕh k'hưm ta bản Dak Thốt
 • 10/11/2022 10:31
 • Jŏ năm pah kan âk ntil nau pah kan tâm bản (ntơm năm 2004 - 2010), tât năm 2011, che Hoàng Thanh Quý (deh năm 1973), bu nong Dao chăng, ta bản Dak Thốt, xă Thuận Hạnh (Dak N'Soong) dơi bu nuyh bon lan săch bư bu nuyh gĕh k'hưm.
 • Bar he bu nuyh Nung mât nau mprơ Sli
 • 10/11/2022 10:31
 • Ndrel ma r'năk sa ntơm bơh n'gor Lạng Sơn tât ta thôn 5, xă Quảng Tín (Dak R'lâp) rêh jŏ năm aơ, u Má Thị Thượng n'hanh Hoàng Thị Hiên dơh dăch, tâm r'nglăp ndâk njêng nau rêh ta ntŭk rêh mhe. Bơh đah nau pah kan bư mir, wăng sa, u hôm nsrôih lăp pah kan ăp ntil nau kan bă bă tâm thôn.
 • Ðiểu Cớ lĕ n'hâm suan mât bri bon lan
 • 03/11/2022 10:08
 • Khay 1/2022, nô Ðiểu Cớ (deh năm 1993), bu nuyh Bu nong ndrel ma 29 nuyh ta bon Bu Gia, xă Quảng Trực (Tuy Ðức) dơn mât 176 hec ta bri tă bơh Ủy ban Bu nuyh bon lan n'qual Tuy Ðức gơi chăm, mât, chiă. Jêh rĭ, nô ndrel ma ăp bu nuyh ndâk njêng M'bŭch kan mât bri bon lan n'hanh tâm pă jêng 6 tổ, du tổ gĕh 5 nuyh gơi tâm r'gâl hăn ksiêm, mât bri dơi bu jao. Deh n'hanh hao têh ta bon tơm nĕ nô Ðiểu Cớ lah bu nuyh gĭt bri dak n'hanh ăp trong leo hăn tâm bri.
 • Kô ruanh bon Y Lót leo lor tâm nau kan, blau tâm nau wăng sa
 • 03/11/2022 10:09
 • Nô Y Lót (deh năm 1987), Kô ruanh bon Bu Dak, xă Thuận An (Dak Mil) lah bu nuyh leo lor tâm nau kan kuăl jă bu nuyh bon lan tâm xă. Nô way pah kan ndrel ma chi bộ, ăp m'bŭch kan, phung kan tâm bon ndâk nau mbơh ntĭm, nklaih ăp ntil nau mô uĕh tâm nau têh, sâm kơl bu nuyh bon lan hao gĭt nau pah kan di tĕng nau kan, trong leo kan bơh Ðảng, pháp luật tâm Bri dak...
 • H'Mai lĕ nuih n'hâm ndâk njêng bon lan mhe
 • 27/10/2022 13:08
 • Ðah nau kan bư Kô ruanh M'bŭch kan Ntĭm bư mir jan ba xă Dak Nia (Gia Nghĩa), u H'Mai trực tiếp ntĭm gai pah kan ăp ntil nau kan tâm M'bŭch bư mir jan ba, n'hao tay prăk n'sĭt tâmnau pah kan n'hanh ma nau pah kan ndrel tâm nau kan ndâk njêng bon lan mhe.
 • Gru blau lơn Ðiểu Gié
 • 27/10/2022 13:10
 • Gru Ðiểu Gié (Ðiểu Yre) ta bon Ðiêng Ðu, xă Dak Ngo (Tuy Ðức) lah du huê gru tâm lam n'gor mhe dơi Kô ruanh bri dak kơp moh nau kan bri dak "Gru blau lơn" năm 2022. Che jêng du huê bu nuyh gĭt ăp ntil nau way kăl e n'hanh nau bư brah lah yang bơh bu nuyh Bu nong. Bơh đah gĭt n'hanh blau ăp ntil nau mpring n'hanh blau tŭr chĭng goong, che hôm jêng bu nuyh trực tiếp pah kan nau kan bư brah lah yang bơh bu nuyh Bu nong.
 • Sùng A Dũng - lĕ nuih n'hâm mât mray nau way bơh kăl e
 • 20/10/2022 07:51
 • Gru Sùng A Dũng (deh năm 1994) jêng du huê bu nuyh gĕh âk n'hâm suan mât mray nau way kăl e bơh bu nuyh Mông ta Bon Ntŭk hăn pâl tâm bon lan bu nuyh Mông thôn 3, xă Dak Som (Dak Glong). Gĕh nau ŭch đah nau way ntơm kon se tât abaơ, nô blau nkra n'hanh dŏng ăp ntil đơn, n'hôm, mbuăt, nhị... bơh bu nong Mông n'hanh blau uh ăp ntil bài.
 • Y El - Gru gĕh âk nau blau ta bon Bu Kol
 • 20/10/2022 07:52
 • Che Y El, bu nuyh Bu nong ta bon Bu Kol, phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) blau dŏng, nkra ăp ntil ndơ uh, ndơ dŏng kăl e. Tă bơh nau blau aơ, ăp ntil tơm gle tơm n'kar dơi che nkra jêng ndơ uh, uĕh, nâp lah hôm "uh" ntaih mpơl saơ nau tâm rong, nau uĕh lăng.
<< <  1  2  3  > >>
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.