Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux tsangl Bản Giốc cheix ntux langx khav

14/09/2022 09:14 G9T+7

Nhoz ntơưv cêr đriv Việt - Trung, tsangl Bản Giốc (xar Đàm Thủy, hênhx Trùng Khánh, xênhr Cao Bằng) nto bê zos iz hur chor tsangl đêx jông gâux hlo Việt Nam haz zos tsangl đêx tưx nhiên lux hlo thangx tsangv Đông Nam Á.

Phong canhv jông gâux ntơưv Tsangl Bản Giốc thâuv cheix ntux langx khav

Tsangl Bản Giốc tâu seiz li “luz por” ntơưv qơư uô si Cao Bằng. Tsangl Bản Giốc cheix ntux langx khav shơưr chêr hur đuôz yangr ntux yaz khir; tsangl đêx xưs li đeiv ntâuz lụa, đơưz pâuk sâuv trôngz zang bleiv đêx đơưz pâuk uô muôx shênhv đuôz jông gâux haz lux yangx.

Tsangl Bản Giốc liz six nuôr jông gâux siz langl đuô, tsi đror yei haz muôx hêv thơưx li thâuv muôx đêx nangl lus. Đêx nyaz si trâu cheix ntux langx khav tsangl Bản Giốc uô trâu kruô tuôx xangr đrul nưl nhoz uô si tangs li.

Mẫn Doanh (th)

167
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.