Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh Sa pa lăp yăn ba dŭm

09/09/2022 10:34 G9T+7

Sa pa lah du bon jê ta n'gor Lào Cai - ntŭk gĕh bri dak lĕ ma nau uĕh, dơi âk bu năch tâm bri dak n'hanh bơh tach bri dak tât hăn pâl.

Ta ăp yăn tâm du năm, Sa pa gĕh nao nao bu năch tât hăn pâl. Lah yăn sĭt puh Sa pa dơi bu khĭt yor gĕh pler tŭp nglang bêng yôk, yăn kao gĕh kao mi nga đào, kao mi nga mận blang lah yăn hạ n'dik n'hanh gĕh ăp ntil play sa. Yăn thu Sa Pa jêng du yăn uĕh ngăn ngên yor yăn aơ bu năch tât hăn pâl dơi uănh saơ lŏ jâng gung dŭt uĕh.

Ta khay 9, ăp lŏ jâng gung ba dŭm r'mĭt bư gĕh nau uĕh êng ang, mô dơi gĕh ntŭk bă bă dơi gĕh

Mô gĕh kơt ăp n'gor bă bă, Sa pa gĕh du yăn ba jŏ 6 khay lĕ lah yăn hè thu. Bu nuyh bon lan ntơm srih tăm tơm khay 5 n'hanh ăp khay 7, khay 8 ba lŏ jêng mpơl uĕh du mpeh. Tât khay 9, khay 10 ba dŭm r'mĭt ta lŏ jâng gung đah trôk nar n'dik, gĕh iê duh nar n'hanh rsial...

Mẫn Doanh (th)

174
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.