Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Jông gâux yangx ntơưv trôngz Pha Đin

23/08/2022 20:53 G8T+7

Trôngz Pha Đin zos Di tich lus đruôl cxênhx Têz qơưs; ntêr 32km, txuôl ntơưv 2 xênhr Điện Biên - Sơn La haz kror qơư saz hlo zos 1.648m so li bleiv đêx har txưr. Bê hu trôngz Pha Đin tâu hu trơưs lus minhx cxưx Nduôr hu uô “Phạ Đin”, hur ntơư Phạ zos “ntux”, Đin zos “angr”, muôx gre zos qơư siz njiz ntơưv ntux haz angr.

Chor cêr nkâus lơưr sâuv trôngz Pha Đin xưs li đeiv ntâuz luas haz shênhv trôngz hangr jôngr jông gâux tiv zix

Nuôr zos iz hur “Plâuz luz trôngz saz hlo Têi Băc” nto bê hiểm trở đrul chor cêr nkâul lơưr trôngz uô jông gâux hênhr yangx tangz sis muôx ntâu thơ mộng, tsi nor kangz. Qơư trông txâus nyei yangx, chênh vênh, iz făngz zos tsuô trôngz haz iz făngz zos kror hangr tuz yangx. Tsi tangs uô li, ntơưv nuôr tsinhv muôx ntâu yangx ntu cêr nkâus nyei hênhr xưs li cêr nkâus têk yo, cêr nkâus bê ntơưr A, bê ntơưr Z siz txuôl jil nưl tâu muôx bê hu zos iz hur chor cêr trôngz txâus nyei hlo thangx tsangv Têi Băc.

Mẫn Doanh (th)

262
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.