Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh bơh yôk Pha Ðin

23/08/2022 20:53 G8T+7

Yôk Pha Ðin jêng Ndơ têl kăl e bơh Bri dak; jong 32 km, tâm r'nglăp 2 bar n'gor Ðiện Biên - Sơn La đah ntŭk prêh ngăn ngên lah 1.648 met đah dak rlai. Săk moh yôk Pha Ðin tĕng nau moh bơh bu nong Thái lah "Phạ Ðin", tâm nĕ Phạ rblang jêng lah "trôk", Ðin jêng lah "neh", ntêt lah ntŭk tâm dăch trôk n'hanh neh.

Trong quêt que ndăch ta yôk Pha Ðin tâm ban siăm nglang n'hanh yôk bri ta aơ dŭt uĕh

Aơ jêng du yôk "Tâm puăn yôk prêh ta Tây Bắc" dơi bu gĭt yor lah yôk aơ quêt que dŭt uĕh, dơi âk bu nuyh bon lan tât khâl. Neh ntu ntơm klơ yôk aơ tât tâm dâng jru, prêh, du đah lah yôk du đah lah ntu jru. Ntŭk aơ hôm e gĕh âk ntŭk quêt que tâm ban ti ao, quêt que rplay săm bŭt A, rplay săm bŭt Z nĕ yôk aơ dơi bu kơp lah yôk gĕh nau klach ngăn ngên bơh mpeh Tây Bắc.

Mẫn Doanh (th)

314
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.