Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau uĕh bơh ăp trôm lŭ yôk ŭnh Krông Nô

28/07/2022 16:28 G7T+7

Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong abaơ gĕh tâm 65 ntŭk têl, ntŭk gĕh ta neh ntu, lah gĕh ăp mbung yôk ŭnh, ăp trôm yôk ŭnh n'hanh ăp leng dak.

Yôk ŭnh Nâm Kar ta Quảng Phú (Krông Nô)

Ăp mbung yôk ŭnh ta Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong huy, têh, tâm nĕ gĕh yôk ŭnh Nam Dơng (xă Nam Dong, n'qual Čů Jŭt, yôk ŭnh Nâm Blang (xă Buôn Chóah, n'qual Krông Nô), yôk ŭnh Nâm Kar (xă Quảng Phú, n'qual Krông Nô), yôk ŭnh Nâm Gle (xă Thuận An, n'qual Dak Mil)…

Âk trôm yôk ŭnh dơi bu kơp gĕh kỷ lục ta ăp ntŭk bri dak tâm dăch n'hanh quốc tế yor trôm yôk ŭnh jong n'hanh huy

Ăp trôm yôk ŭnh lah ntŭk uĕh ngăn ngên bơh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong. Gĕh dăch tât 50 trôm yôk ŭnh jong rlau 10 km. Ta ăp trôm yôk ŭnh aơ, ăp phung kan khoa học saơ, gĕh âk nau uĕh tâm neh ntu, bri dak n'hanh ăp ndơ têl bơh bu nuyh tiền sử kăl e. Tâm nĕ gĕh trôm lŭ C7 jong dăch tât 1.100 met n'hanh dơi bu kơp lah trôm lŭ gĕh dung nham jong ngăn ngên ta Ðông Nam Á. Trôm lŭ C6 têl gĕh bu nuyh gŭ, rêh bơh bu nuyh tiền sử jŏ đah abaơ 7.000 - 10.000 năm; jêng ntŭk gĕh trôm tâm ban ntu dak trôk. Trôm lŭ C8 chrat nar bư gĕh rup dŭt uĕh măt uănh....

Mpông trôm C8 ta ăp trôm yôk ŭnh Čư Blŭ dŭt uĕh

Ăp trôm lŭ yôk ŭnh ta Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong bơh đah gĕh nau kh'lay khoa học, lah hôm jêng ntŭk tât hăn pâl  uĕh ân ma bu năch way ŭch hăn pâl mạo hiểm, ŭch tĕng joi nau uĕh dah kăl e.

Ăp phung kan khảo cổ saơ têl ntŭk rêh bu nuyh tiền sử ta trôm yôk ŭnh

H’Mai (th)

563
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.