Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tươngs Phơx Bà bằng tôngx saz hlo châu Á sâuv hâur trôngz Bà Ðen

10/11/2022 10:28 G11T+7

Tươngs Phơx Bà Tây Bổ Đà Sơn nhoz sâuv đôx saz 986 m ntơưv hâur trôngz Bà Đen, xênhr Tây Ninh saz tangs nro muôx 72m, tâu nquôr ntơưv yangx 170 tênhr tôngx laz. Tươngs được tâu thiêt cêr sâuv tus kâur ntơưv tươngs Phơx ntu Lê, sơưr njêl njol sâuv trêr pangx sen. Hoa văn, hoas tiêt ntơưv pangx sen txâuk tâu jông gâux, uô muôx têx tưr phuôz haz pêz ndok đêx, tươngs trưng trâu lus thov côngz chuô nangl lus huv.

Tươngs Phơx Bà Tây Bổ Đà Sơn ntơưv Tây Ninh tưz xac lơx civ lux  “Tươngs Phơx Bà bằng tôngx saz hlo Châu Á nhoz sâuv hâur trôngz” zos tsov cưv Civ lux châu Á khơưs puz. Nuôr tưz zos net tiv zix hu tâu kruô uô si tuôx côngv haz saiz hâur trôngz Bà Đen.

Tươngs đaix Phơx Bà Tây Bổ Đào Sơn nhoz truôx đrênhk sâuv trôngz Bà Đen

 Mẫn Doanh (th)

408
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.