Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Côngv hangr jôngr ntơưv nênhs Hax Nhix

16/02/2017 13:44 G2T+7

Nênhs Hax Nhix nhoz fangz hnuz pôngz Kâuv têz has tsongs haz xar Yr Tir, xênhr Laox Caz has jênhs muôx kror cênhz côngv hangr jôngr, hangr đêx; saiz hangr jôngr sưs li sar chiax, zos tsêr tir thair tsuô côngx đôngx.

Nênhs Hax Nhix côngv hangr jôngr hur thangx tsangv lênhx

Thâuv nzur, nênhs Hax Nhix tưz muôx cêr chai txưr hangr jôngr, côngv Xinhz hangr jôngr. Lêr Gax Ma Dor (côngv hangr jôngr hâur shông) lo uô ntơưv thangx hangr jôngr lâul, hangr jôngr txưr ntơưv jos txix tangs cis nzur txus tangr su. Nuôr zos thangx jôngr tsês chia tsuô uô cxuô nghi lêr, tsi muôx lênhx tưs lo txu chik ntông, txar tơưk. Hnuz côngv, cxuô lênhx tsi lo trâu khâu hur thangx jôngr txưr ntơưv chuôv uô lêr. Cxuô zangv lêr vâts sưs li kaz, buô, chơưr… haz tơưk, đêx por lênhx zos chox tov tsêr tuôx. Tsuôs zos lus has ntơưv nênhs Hax Nhix li lo has ntơưv nuôr, cxuô lênhx kruô tsi lo has đuô zangv lus… Chai côngv haz por vêv jôngr tưz zos phong tux, net văn hoar jông gâux ntơưv nênhs Hax Nhix.

H' Mai (t.h)

1,694
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.