Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau way bư brah bri bơh bu nuyh Hà Nhì

16/02/2017 13:44 G2T+7

Bu nuyh Hà Nhì ta Tây Bắc lah ndrel n’hanh xă Ý Tý, n’gor Lào Cai lah êng gĕh nau dơh dăch ma yôk bri, dak; uănh bri tâm ban nau rêh, lah play wâl mât uănh bon lan.

Bu nuyh Hà Nhì bư brah lah yang tâm klang bri krŏng

Ntơm kăl e, bu nuyh Hà Nhì lĕ gĕh nau way mât chiă bri, bư brah kah gĭt ma Brah bri. Bư brah Gà Ma Dó (bư brah bri bôk năm mhe) dơi bu ndâk bư ta bri krŏng têh, bri mô dơi muih kăl tâm bon ntơm ơm ôi tât ngul dâng nar. Aơ lah bri dŏng gơi bư brah êng, mô dơi du huê bu nuyh sreh kăl, muih bri, ndrel ma sŏk long. Nar bư brah bu nuyh bon lan mô dơi chôt jĕp hăn tâm bri. Ndơ dŏng bư brah gĕh iăr, sur, ndrănh… n’hanh ma  long, dak ât dơi ndjôt ntơm bơh ta wâl. Ta aơ bu ngơi nau ngơi bu nuyh Hà Nhì mô, ăp bu năch mô dơi ngơi nau ngơi êng… Nau way bư brah n’hanh mât chiă bri lĕ jêng nau way uĕh tâm nau rêh bu nuyh Hà Nhì.

H' Mai (t.h)

1,697
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.