Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Triệu Quang Điện - Anh hungx shông 20

21/05/2020 11:01 G5T+7

Triệu Quang Điện zos minhx cxưx Langl, zus shông 1959, kuz tsêr nhoz Thiện Hòa, hênhx Bình Gia, xênhr Lạng Sơn.

Anh hungx Triệu Quang Điện

Shông 1978, zơưv môngl uô tuz chênhr xưv Công an Pêx xinhv. Hli 1/1979, zơưv lo cưv môngl tsuô Đais đôis 1 Công an vur trang thuôx Công an xênhr Lạng Sơn. Zơưv đrul đôngx đôis nhênhx hâux lưv por vêv tinhx hinhx tsâts tưs trix an, tangr ntês nênhs fêv ntơưv ntâu mux tiêu. Hur jas ntâus tsangv por vêv đriv făngz kâuv têz, zơưv muôx ndêx muôl ntơưv tros Đồng Đăng (nhis hnuôr zos hênhx Cao Lộc, xênhr Lạng Sơn). Ntơưv kror tsuô Đền Mẫu nhoz thangx tsangv hnuôr, zơưv Điện tưz đrul đôngx đôis ntâus tir tangr nênhs fêv cưs tua tsi tsênhr zênhz nduôz pâuz. Thâuv ntơư, hur kror tsuô Đền Mẫu muôx yangx 400 lênhx pêx xinhv tsi tâu tsir zênhx tsinhv tsir đreiv. Bâuv ntâu tsưr ziv, zơưv tưz đrul đôngx đôis phar langx cangz tangr ntơưv nênhs fêv nhoz Đồng Đăng chia chox chor pêx xinhv tsinhv mangl khuôz thâuv tsangv tros tơưk môngl tsuô ntu tov kangz an toanx. Đrul chiênr công tiv zix hur por vêv Pêx xinhv, tir nênhs fêv tsinhz nangv, Triệu Quang Điện tưz lo khơưs puz côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

1,268
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.