Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Trâu saz bangx Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20

30/06/2022 17:09 G6T+7

Txix nuz 22 - 26/11, Hôix nghis Kangz ntux lus Kror tsuô trôngz hluôr tơưk jas tiv 20 (ISV 20) zuôr lo tsov cưv ntơưv Đăk Nông. Txus six hơưv nhis nuôr, Đăk Nông tưz cxiv tsang Ban tsov cưv, Ban côr vânr, chor ban zâu pangz hâux lưv haz phênhz hâux lưv trâu chor thanhx viên.

Trơưs ntơư, pus Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phor Tsuv tinhx UBND xênhr uô Thơưx Ban. Đăk Nông tưz cxiv tsang Website oz zangv lus trau hôix nghis, lix trinhx, chor tour ndil seiz uô si. Cênhz trâu saz bangx jông chor vânr đêx xưs li qơư nhoz, vânr đêx môngl lus, môi trươngx, nhiax trâu chor hoax đôngx…

Ban tsov cưv Hôix nghis cơưv chei lus ntu uô haz kra uô chor hâux lưv cil txus tsov cưv ISV 20 ntơưv Đăk Nông trâu chor sơv, ban, nganhx, trôngx qơư

Thư hu ntơưv thơưx chox xênhr tưz sang trâu chor tsêr khoa hocx. Ban côr vânr, Ban tơư kra cxiv tsang haz phuôv tsangr công viên điax tsât lo ciêns toanx. Hâux lưv sox seiz cxiv tsang chor tour ndil uô si trơưs lix trinhx ISV 20 tưz lo cxiv tsang. Chor clip truênx thông khangr kra lus hôix nghis, cxiv tsang chuv đêx tsinhv chênhz tư zxưs li chor hoax đôngx cil txus tangz tov lo kra uô. Chor trôngx qơư, sơv, nganhx lo cuôs côngv têk, cênhz uô cê, cxiz chênhr tiênr đôs uô cxuô hâux bangx chia tsov cưv hôix nghis tar jông, cxiv tsang shênhv đuôz jông gẫu lus Đăk Nông hur kror muôl fôngx zưs kangz ntux.

Banv đôx phênhz bôr hêx thôngr kror tsuô ntơưv CVĐCTC UNESCO Đăk Nông đrul chor kror tsuô C3, C4, C6.1, C7, P20, C8, C9 lo xair khov sat hur khuân khôv hôix nghis

Đăk Nông tưz cxiv tsang Website oz zangv lus trâu ISV20 haz lix trinhx ntơưv hôix nghis

Đồ họa: Hồ Mai

H’Mai

248
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.