Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nsrôih rơm Rbŭn Quốc tế nau kan Trôm yôk ŭnh tâ tâl 20

30/06/2022 17:09 G6T+7

Ntơm lơ 22 - 26/11, Rbŭn Quốc tế nau kan Trôm yôk ŭnh tâ tâl 20 (ISV 20) dơi ndâk kan ta Dak Nong. Tât mông nar abaơ, Dak Nong lĕ njêng M'bŭch ndâk nau kan, ăp Tiểu ban kơl nau kan n'hanh pă nau kan ma ăp bu nuyh kan.

Tĕng nau kan aơ, u Tôn Thị Ngọc Hạnh, Groi Kô ruanh Ủy ban Bon lan n'gor bư Kô ruanh m'bŭch kan. Dak Nong lĕ njêng Website bar ntil nau nchih n'kôch nau rbŭn, nau kan, ăp tour hăn khâl. Jêh rĭ nsrôih pah kan uĕh ăp ntil nau kan dăp ntŭk rlu, leo rdeh hăn, mât kloh ntŭk kan, prăk rêl dŏng tâm ăp ntil nau kan...

M'bŭch ndâk nau kan Rbŭn lĕ tât rbŭn gơi mbơh nau gĕh kan n'hanh ndâk ăp ntil nau kan ISV 20 ta n'gor Dak Nong tât ta ăp m'bŭch kan, ntŭk kan, ăp n'qual, bon têh

Săm bŭt nchih bơh kô ruanh n'gor lĕ njŭn tât ta ăp nhà khoa học. M'bŭch kan mbơh nau kan, M'bŭch kan ntĭm gai ndâk njêng n'hanh n'hao kông viên neh ntu dơi kiện toàn. Nau kan hăn uănh njêng ăp tour hăn khâl tĕng nau kan ISV 20 lĕ dơi pah kan dŭt. Ăp clip truyền thông mbơh nau rbŭn, ndâk njêng nau mbơh kan n'hanh ăp ntil nau pah kan bă bă dôl dơi ndâk kan. Ăp n'qual, m'bŭch kan, ntŭk kan dơi n'gor đă tâm kơl, pah kan ndrel, n'hao ngăch ăp ntil nau rơm kan gơi ndâk rbŭn uĕh, ndâk njêng nau uĕh gĕh bơh Dak Nong tâm nau uănh mpôl băl quốc tế.

Rup bản đồ ăp trôm yôk ŭnh bơh Kông viên neh ntu lam ăp bri dak UNESCO Dak Nong đah ăp trôm lŭ C3, C4, C6.1, C7, P20, C8, C9  dơi bu tât uănh ta nar hbŭn

Dak Nong lĕ ndâk njêng Website bar ntil nau nchih n'kôch ISV 20 n'hanh nau kan ta nar rbŭn

Đồ họa: Hồ Mai

H’Mai

347
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.