Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thươngx tươngr Đàm Quang Trung

01/04/2021 14:41 G4T+7

tyuThươngx tươngr Đàm Quang Trung bê tas hu uô Đàm Ngọc Lưu, minhx cxưx Zir, zus shông 1921 ntơưv jos Nà Nghiềng, xar Sóc Hà, hênhx Hà Quảng, xênhr Cao Bằng.

Thươngx tươngr Đàm Quang Trung

Shông 1937, zơưv chuôz môngl hoax đôngx cach mangx. Shông 1940, zơưv mangl nênhs fêv Pháp ntêl chuôz haz txưr tsi puz môngl kror tưs li. Shông 1941, zơưv lo chor đôngx chir tsov cưv chơưv đơưk haz tsir môngl trâu Tịnh Tây (Trung Quôc) uô hâux lưv ntơưv cơ cuan chox kra ntơưv Đangv Côngx sanv Đông Dương nhoz tov đrâu têz qơưs. Uô kangz ntơư zơưv lo lanhr tus Nguyễn Ái Quốc cưv môngl cơưv ntơưv Tsêr Cuân sưx Hoàng Phố. Shông 1944, zơưv lus têz qơưs hlôngr bê hu uô Đàm Quang Trung, kra yangz shuv ju cich nhoz thangx tsangv buôs đriv. Hli 7/1944, Đàm Quang Trung chiv hui Pangz vêx binh Trung ương haz Lâul Hồ nhoz Tân Trào. Uô kangz chuôv Phai Khắt, Nà Ngần, zơưv đrul zus đơn vix môngl cênhz Pangz Việt Nam tuên truênx jaiv phongr cuân, lo phênhz uô trung đôix trươngv. Zơưv tưz lu uô ntâu mênhx hâu xưs li: Đaix đôix trươngv Đaix đôix hônr hơx Việt - Mỹ, Đaix đoanx trươngv Đaix đoanx 31, Tư lênhx sư đoan 312, Tư lênhx cuân khu Đông Băc, Tư lênhx cuân khu Việt Băc, Tư lênhx cuân khu 4,… Shông 1986, zơưv lo bâux uô Ban Bir thư Trung ương Đangv Côngx sanv Việt Nam. Shông 1987, zơưv lo Cuôr hôix bâux uô Phor tsuv tinhx Hôix đôngx Têz qơưs cênhz Tsuv tinhx Hôix đôngx minhx cxưx. Zơưv su lâul shông 1992 haz pôngz shông 1995.

Hồ Mai (t.h)

1,501
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.