Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thiêur tươngr Lê Quảng Ba - lênhx thơưx tuz trok minhx cxưx Zir xuz thơưx ntơưv Cuân đôix Pêx xinhv Việt Nam

25/03/2021 09:54 G3T+7

Thiêur tươngr Lê Quảng Ba (1914 - 1988) bê tas zos Đàm Văn Mông, minhx cxưx Zir nhoz jos Nà Nghiềng, xar Sóc Hà, hênhx Hà Quảng, xênhr Cao Bằng.

Shênhv đuôz Thiêur tươngr Lê Quảng Ba

Zơưv môngl uô cach mangx thâuv 15 shông. Shông 1941, Lâul Hồ lus têz qơưs, zơưv lo zos hâux lưv por vêv haz chox kra cêr. Lê Quảng Ba zos canr bôx cuân sưs xuz thơưx ntơưv Đangv lo tsang uô đôix trươngv pangz ju cich Pắc Bó (hli 11/1941). Kangz shông 1944, zơưv cênhz đôngx chir Võ Nguyên Giáp, Vũ Anh môngl pêv Nà Sác nhênhx chiv thix cxiv tsang pangz Việt Nam kruôz ntuôl jaiv phongr cuân. Uô kangz nuz cach mangx tar, Lê Quảng Ba la Đangv haz Lâul Hồ njênhk zos hâux lưv. Zơưv uô hâux lưv đax phair viên ntơưv Lâul Hồ cênhz đax phair viên ntơưv thơưx tuz trok Lư Hán zaiv cêr vânr đêx Hoa ciêux. Uô kangz ntơư, zơưv lo cưv chiv hui ntâu chiênr jix cuân sưs zov chênhr xưs li Măts trâns Đông Bắc Duyên hải; Măts trâns Đông Bắc 2; Tư lênhx tuz trok thangx tsangv Thập vạn đại sơn... Lê Quảng Ba lo tsang uô Tư lênhs cuân khu Việt Bắc. Zơưv muôx ntâu pangz mangx cxiv tsang lưx lươngs vur trang Pêx xinhv; tư Lênhs xuz thơưx hlo ntơưv iz hur plâuz đaix đoanx cuân uô ntêx hlo ntơưv Cuân đôix Pêx xinhv Việt Nam - Đaix đoanx 316... Zơưv zos nênhs uô ntêx hlo nhễnh hâux lưv Tsuv nhiêms Wiv ban Minhx cxưx ntơưv têz qơưs Việt Nam Dân chủ Cộng hoà…

Hồ Mai (t.h)

1,549
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.