Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Thành lâul Sơn Tây - Tòa thành cuân sưs poz jêz

17/11/2022 10:02 G11T+7

Tsi tangs zos muôx lus đruôl, Thành lâul Sơn Tây tsênhv muôx ânr tươngs viv jông gâux ntơưv công trinhx ciênr truc lâul haz tinh têr.

Thành lâul Sơn Tây nhis nuôr yuôr ntâu jâur tich minh tsưngr trâu cir thuôx cxiv tsang công trinhx cuân sưs phangx tangr fangz Kâuv têz

Thành cxiv tsang trâu shông 1822 ntu phuôz teik Minh Mạng triều Nguyễn, zos tòa thành cuân sưs poz jêz tiv zix hlo nhoz ntơưv Việt Nam. Tòa tsêr cuân sưs xưv mênhv iz făngz ntêr muôx li 400m, saz 5m, đangr tangs nro muôx 16 ha. Thành muôx 4 luz trôngx lôngl tsênhv: tsênhv Kangz têz hu uô trôngx hlôngl tov Ntêx, tsênhv Kâuv têz hu uô trôngx lôngl tov Kangz, oz luz trôngx lôngl lâux Xik haz lâux Chuôz. Oz luz trôngx lôngl lâux Xik haz lâux Chuôz por lênhx muôx qox tuôv đhâu cưx đêx tuôv đêx lus trôngx lôngl thanhx. Făngz sâuv ntêx thanhx por lênhx muôx qơư jur haz tsuôs tiz luz kror môngl lus... Đhâu 200 shông, txus nuôr, Thành lâul Sơn Tây por lênhx tâu por phưv haz tuôr tsês ntâu grê ji sanv văn hoar, lus đruôl, ciênr truc, cuân sưs, khoa hocx. Thành lâul Sơn Tây zos  hlôngr njêx muôl trâu iz ntu cxiv tsang thành lũy ntâu hlo nhoz Việt Nam, hur ntu cxuô jas siz tsinhz angr uô thuôx đias tangs nro sâuv kangz ntux…

Mẫn Doanh (th)

339
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.