Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt “Ô Xị Chờ” bơh bon lan Si La, Ðiện Biên

09/02/2017 13:42 G2T+7

Bu nuyh Si La ta n’gor Ðiện Biên ndâk tâ sa Têt “Ô Xị Chờ” ta nar rpu (nar Sửu) bôk ntơm khay 12 lơ dương.

Bon lan Si La sa Têt “Ô Xị Chờ”

Tâm 3 nar sa têt, nar tâl bar jêng nar kh’lay ngăn ngên. Nar aơ, ăp bu nuyh bon lan tâm bon ngon piăng bư trau gơi ân jrŏng rnoi sa n’hanh dăn nau đăp mpăn, ndu ndơ srih tăm jêng uĕh. Bu nuyh bu klô- bu nuyh nơm tơm wâl bư brah tâm nar têt. Ndơ dŏng bư brah gĕh bar mlâm kraih, bar mlâm reng n’hanh bar mlâm ka. Tâm nĕ, puăch kh’lay ngăn ngên lah mô dơi gĕh lah puăch kraih. Mpôl rnoi mô gĕh nhŭp kraih gơi bư brah lah mô dơi sa têt. Yor tĕng nau way bu nuyh Si La, kăl e jrŏng rnoi đah ma rêh ntŭk aơ ntŭk ri, mô gĕh sur iăr nĕ năm lĕ têt tât bu nuyh bon lan joi kraih gơi sa. Nar têt tâl 3 lah nar gơi oh kon kah gĭt ma mê mbâ deh. Ăp oh kon lĕ hăn gŭ tĕng sai sĭt ân ndu ndơ, lah uĕh mông têt ma mê mbâ deh, gơi mpơl ân saơ nuih nhâm kah gĭt ma bu nuyh deh rong khăn păng…

Bình Nhi (t.h)

1,306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.