Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt Khu Cù Tê bơh bu nuyh La Chí ta Hà Giang

03/11/2022 10:06 G11T+7

Bu nuyh La Chí ta Hà Giang sa Têt Khu Cù Tê ta khay 7 lơ âm gơi kah gĭt kô ruanh bon Hoàng Vần Thùng, bu nuyh dơi bu kơp tâm ban brah gĕh âk n'hâm suan kơl bu nuyh bon lan tâm lơh tâm su n'hanh ntĭm nau kan bư mir jan ba, gơi bu nuyh bon lan gĕh nau rêh hơm răm. Aơ jêng tâ ăp bu nuyh ta jrŏng rnoi gĕh mông tâm mâp, mpơl saơ nuih n'hâm tâm rom gop bon lan n'hanh gơi dăn gĕh nau rêh hơm răm, r'năk sa đăp mpăn.

Bu nuyh La Chí way n'kôch bri, n'kôch nđơn bơh Hoàng Vần Thùng. Săk jăn che dơi bu ntêt tâm ban ăp yôk prêh, tâm nĕ gĕh âk bon lan bu nuyh La Chí rêh. Tâm nĕ, bu nuyh ta Bản Díu (n'qual Xín Mần) dơi bu kơp lah nô tơm yor dơi che tă bơh bôk; bu nuyh Bản Phùng (n'qual Hoàng Su Phì) lah nô tâl bar dơi gĕh tă bơh ndul che n'hanh kon bu klô mpŭt lah Bản Máy (n'qual Hoàng Su Phì) dơi deh tă bơh jâng. Lor ma ndâk nar sa Têt, bu jâu săch nar n'hanh mông uĕh gơi rbŭn bu nuyh bon lan ta wâl rbŭn kô ruanh jrŏng rnoi gơi bư brah ma jrŏng rnoi. Tât nar bơh kơi, ăp bu nuyh sĭt ta r'năk sa khăn păng nơm bư brah kuăl jă jrŏng rnoi. Jêh bư brah bu tŭr chĭng goh gâr n'hanh k'dŏ mpơl saơ nau m'ak tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh bon lan jêh dŭt du năm srih tăm, mât mpô mpa...

Têt Khu Cù Tê jêng nau sa Têt têh ngăn ngên, gĕh nau kh'lay ngăn ngên bơh bu nuyh La Chí, dơi kơp ntơm lơ 1 tât lơ 15/7 lơ âm

Nau way goh gâr tŭr chĭng bơh nar sa Têt Khu Cù Tê

Năm 2014, Têt Khu Cù Tê dơi nchih kơp ta săm bŭt Ndơ rtêl nau way phi vật thể bri dak

H’Mai (th)

626
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.