Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tsaz “Hôx Sưs Tsax” ntơưv nênhs Hax Nhix nhoz Mươngx Tex, Lai Tsâus

06/01/2017 11:09 G1T+7

Thâuv kôngz lông tưz sâu tangs (khangv hli 11-12 hli ntux) zos thâuv nênhs Hax Nhix uô tsaz truênx thôngr “Hôx Sưs Tsax”.

Nênhs Hax Nhix uô par côngv pus zơưs tsuô shông yaz

Tsaz “Hôx Sưv Tsax” lo uô 3 hnuz, chuôz tsuô jangx hnuz, tsi xangv zos hâur los sis kangz hli, nhoz txix cxuô luz jos uô nzur los lil. Hur hnuz tsaz, pux tuz nhuôs hur jos tsinhr krưr par tuôr, par ndix bangz, uô grax buô côngv pus zơưs… Uô kangz pluôs mor nox uô cê chuôz zis, cxuô nangr khâuz ndơưk truênx thôngr chia môngl hu gâux, môngl phôngv Tsaz ntơưv jos nuôr tsuô jos u. Nênhs Hax Nhix los six nhiax chor nhuôr zâu txix 12 shông tror hur, tsi has tuz, nxeik tuôx txus tsêr, ntơư zos môngr jông ntơưv chuôz zis. Hur chor hnuz tsaz, nênhs Hax Nhix tsinhr môngl yangv, phôngv tsaz pus zơưv, nav txir, nênhs cxênhz jê, pux tuz nhuôs… Cxuô lênhx tsi lo chia muôx siz yêr, changr chuôv, viv nyai tsangv iz shông tsi lo nox kangz nhoz jông…

Bình Nhi (t.h)

1,504
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.