Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Têt “Hổ Sự Chà” bơh bu nuyh Hà Nhì ta Mường Tè, Lai Châu

06/01/2017 11:09 G1T+7

Lah ăp ntil tơm tăm lĕ pĕ play (tâm khay 11 n’hanh khay 12 lơ dương) lah khay bu nuyh Hà Nhì wơt pâl Têt kăl e “Hồ Sự Chà”.

Bu nuyh Hà Nhì rklâm banh bư brah ma jrŏng rnoi ta năm mhe

Aơ jêng Têt têh, drơu đrơu ngăn ngên tâm năm bơh nu nuyh Hà Nhì. Nau rbŭn bư brah "Hồ Sự Chà" way dơi ndâk pâl tâm 3 nar. Ntơm bơh nar kir, mô kâp bôk khay n’hanh ngul khay, tĕng ăp bon ndâk ơm lĕ la. Ta nar têt, bu nuyh bon lan way rklâm banh giầy, banh chưng, gŭch sur gơi bư brah ma jrŏng rnoi, u che… Jêh ngêt sa tâm rnăk, bu nuyh bon lan nchhoh mbăn kho ao way ơm bu nong păng gơi hăn mprơ, hăn pâl sa Têt ntơm bơh bon aơ tât ta bon ri. Bu nuyh Hà Nhì ŭch ngăn ma phung kon se ntơm 12 năm lő tâm dâng, mô kơp bu ur, bu klô, nĕ lah nau lap tât tâm rnăk păng. Ta ăp nar têt, bu nuyh Hà Nhì way hăn khâl, lah uĕh săk jăn u che, mê mbâ, mpôl băl, jrŏng rnoi… Ăp bon lan tăng nau lah uĕh săk jăn, lah uĕh tâm nau pah kan, chiă rong n’hanh tăm tơm jêng uĕh…

Bình Nhi (t.h)

1,505
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.