Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ot ndrŏng bơh bu nuyh Bah nar ta n'gor Gia Lai

24/11/2022 10:25 G11T+7

Ot ndrŏng Bah nar (hôm dơi moh lah Hơmon) n'kôch nau rêh ntơm bơh kăl e, bri bon, nau gĭt bu nuyh bon lan tơm, nau n'kôch, nau dăn... bơh bon lan bu nuyh Bah nar; jêng nau mbơh bơh nau rêh kăl e, tâm nĕ n'kôch nô nau trôk neh n'hanh bri bon: nau ndâk njêng trôk neh, mpơl saơ nau tâm lơh tâm su, n'kôch nau way n'hanh nau rêh kon bu nuyh. Ot ndrŏng Bah nar dơi bu n'kôch đah ăp nô hăt janh bơh bon lan Tây Nguyên lah ndrel, bu nuyh Bah nar lah êng gĕh Diông, Dư, Dăm Noi...

Ot ndrŏng Bah nar dơi tâm pă jêng âk ntil nau, bư jêng du nau ot ndrŏng, khă nĕ dơi bu tâm pă êng êng, gĕh nau kh'lay êng. Nau njêng n'hanh ot ndrŏng dơi gĕh ntơm bơh kăl e, tâm nĕ nau njêng bơh bu nuyh mprơ n'kôch ot ndrŏng gĕh nau kh'lay. Khăn păng jêng bu nuyh gĭt ăp ntil nô nau tâm bon lan, nau way bơh bu nong khăn păng nơm n'hanh gĕh nau gĭt âk gơi ot ndrŏng mô rlu măng nâm nar. Nau n'kôch bơh ăp ntil nau ot ndrŏng n'kôch bu ndăm gĕh nau hăt janh: sŏk ur, pah kan bư mir jan ba n'hanh tâm lơh tâm su (nau kan tơm). Nau ot ndrŏng dơi bu mpơl tĕng nau n'kôch mprơ, bu nuyh rŏ nau ot ndrŏng gĕh nau kh'lay bơh nau njêng, mât mray n'hanh ntĭm nau not ndrŏng. Bơh đah nĕ, he n'kôch bu nuyh iăt, nau gĕh bơh nau mprơ tâm r'nglăp đah nau way bơh bon lan tâm nĕ gĕh wâl rông, ta mir, jêh nau rbŭn tâm r'năk sa gĕh nau tâm nsông, nau bư brah ntâp khĭt, nau bư brah tâm bon lan,... Ăp bu nuyh mprơ n'kôch nau uĕh, gĕh nau njêng mhe n'hanh nau blau păng nơm gơi njêng gĕh di bản, tĕng nau mbơh ngơi ôi mhau n'hanh nau way bơh nau n'kôch.

Ot ndrŏng bơh bu nuyh Bah nar dơi bu mprơ n'kôch măng, gru way bêch mprơ mô rĭ gŭ mprơ

Gru ưu tú Pơnh ta bon Bia Bre, xă Ia Pêt, n'qual Dak Ðoa, n'gor Gia Lai blau âk nau ot ndrŏng bơh bu nuyh Bah nar

 H’Mai (th)

516
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.