Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Hangr jôngr yuôx zêx lâul - kho baur ntơưv pêx xinhv Tủa Chùa

01/12/2022 10:22 G12T+7

Hênhx Tủa Chùa, xênhr Điện Biên muôx jê 600ha yuôx zêx ntơưv 1.180 tsêr; hur ntơư ntông yuôx zêx lâul saz muôx jê 8.000 tsoz thuôx 286 tsêr.

Ntâu tsêr pêx xinhv nhoz jos Hấu Chuô, xar Sín Chải, hênhx Tủa Chùa tuôr tsês tâu hangr jôngr yuôx zêx lâul

Nhoz đôx saz cao yangx 1.400m so li blaiv đêx har txưr, xar Sín Chải, hênhx Tủa Chùa zos thangx tsangv cao nguên đrul phuôz chuô langx khav thơưs shông. Phuôz chuô tiv zix, đrul đêx angr huv pangz yuôx zix Shan đauk hluz haz nhoz cênhz đaiv angr Sín Chải. Xar muôx jê 4.000 tsoz yuôx zêx Shan đâuk lâul haz zos xar muôx ntâu yuôx zêx lâul ntâu hlo hênhx. Hâur shông 2022, Hôix Por vêv thiên nhiên haz Môi trươngx Việt Nam công nhênhx Cuânx thêv 100 tsoz yuôx zêx Shan đâuk ntơưv jos Hấu Chua haz jos Sín Chải zos Ntông Ji sanv Việt Nam, uô muôx jul lux lus phuôv tsangr cinh têr trâu trôngx qơư. Ntâu tav nênhx lus, pêx xinhv Sín Chải tsinhr saiz ntông yuôx zêx xưs li tsêr por phưv, cxênhx nuôr đhâu cxênhx uz, trơưs lus kruôz kra ntơưv txir zơưs tsês chia tu hangr jôngr yuôx xêx cov jông.

Mẫn Doanh (th)

364
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.