Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nùng Tông Đản - Lênhx thơưx tuz trok coz vạn ntâus nênhs fêv nhà Tống

18/03/2021 08:53 G3T+7

Nùng Tông Đản, minhx cxưx Zir zus shông 1046, kuz tsêr nhoz phươngx Nav đêx Bằng, đrôngl Cao Bằng. Tông Đản zos iz klênhx thơưx tuz trok coz muôx công lux cênhz Lý Thường Kiệt tsov cưv ntâus tsangv tir Tống (1075-1077).

Đrul phor thơưx Tông Đản, Lý thường Kiệt tưz tsov cưv ntâus zênhx Châu Ung, Châu Khâm haz Châu Liêm nhà Tống

Shông 1072, phuôz teik Lý Thánh Tông tuôs, phuôz teik Lý Nhân Tông nde uô phuôz teik thâuv kror muôx. Nhà Tống nhoz Kâuv têz xangr tsinhz Đại Việt. Pâuz xur mông, triêu xđinhx nhà Lý tưz cưv Thái úy Lý Thường Kiệt chox kra tuz trok, bangx lưx lươngs ntâus. Shông 1075, Tông Đản lo xair uô Phó tướng, cênhz Lý Thường Kiệt chox 10 vangv tuz trok hangr đêx ntâus môngl môngl têz qơưs Tống. Chia bangx jas ntâus Đại Việt, nhà Tống tưz cxiv tsang 3 căn cưr tuz trok lux nhoz Châu Ung, Châu Khâm haz Châu Liêm. Tông Đản lo zos 6 vangv tuz trok ntâus Châu Ung. Châu Ung muôx thanhx trix truôx khor, đrul jê 3.000 tuz trok zos thơưx tuz trok Tô Giám chiv hui. Tông Đản pangz tuz trok chênhr mangx hlang đhâu chor thanhx trix ntơưv nhà Tống, vix thanhx Châu Ung. 42 nuz, thanhx Châu Ung mangl ntâus tơưk, thơưx Tô Giám tuôs, 5 vangv ntâu tuz trok Tống mangl ntêk haz tuô. Uô kangz ntâus zênhx chor thanhx, tuz trok Đại Việt tror lus têz qơưs. Tông Đản lo phuôz teik tsang uô Lang Trung thơưx tuz trok, hu lus cinh thanhx Thăng Long uô Đô tuz trok chox kra ngự tiền sử.

Hồ Mai (t.h)

1,317
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.