Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nùng Tông Đản - Vị tướng tài ba đánh quân xâm lược nhà Tống

18/03/2021 08:53 G3T+7

Nùng Tông Đản, dân tộc Tày sinh năm 1046, quê ở phường Sông Bằng, thành phố Cao Bằng. Tông Đản là một vị tướng tài ba có công lớn cùng Lý Thường Kiệt tổ chức kháng chiến chống Tống (1075-1077).

Cùng với Phó tướng Tông Đản, Lý Thường Kiệt đã tổ chức đánh thắng Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm nhà Tống

Năm 1072, vua Lý Thánh Tông qua đời, vua Lý Nhân Tông nối ngôi khi mới 6 tuổi. Nhà Tống ở phương Bắc lâm le xâm lược Đại Việt. Biết tin, triều đình nhà Lý đã cử Thái úy Lý Thường Kiệt chỉ huy quân đội, chuẩn bị lực lượng đối phó. Năm 1075, Tông Đản được cử làm Phó tướng, cùng Lý Thường Kiệt dẫn 10 vạn quân thủy bộ đánh sang đất Tống. Để chuẩn bị cuộc tấn công Đại Việt, nhà Tống đã xây dựng 3 căn cứ quân sự lớn ở Châu Ung, Châu Khâm và Châu Liêm. Tông Đản được giao 6 vạn quân bộ tiến đánh Châu Ung. Châu Ung có thành trì kiên cố, với gần 3.000 quân do tướng Tô Giám chỉ huy. Cánh quân của Tông Đản nhanh chóng vượt qua các thành trì của nhà Tống, vây hãm thành Châu Ung. Ngày thứ 42, thành Châu Ung bị hạ, tướng Tô Giám tự tử, hơn 5 vạn quân Tống bị bắt và tiêu diệt. Sau khi hạ được các thành, quân Đại Việt rút về nước. Tông Đản được vua phong chức Lang Trung tướng quân, triệu về kinh thành Thăng Long làm Đô quân thống lĩnh ngự tiền sử.

Hồ Mai (t.h)

1,316
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.