Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

NSND Rơ Chăm Phiang - nôngl chôngz ntơưv trôngz jôngr Têi Nguên Nghês sir Pêx xinhv

01/10/2020 10:16 G10T+7

Rơ Chăm Phiang zos minhx cxưx Jrai, zus shông 1960, hluz ntơưv xar buôs đriv Ia Pnôn, hênhx Đức Cơ, xênhr Gia Lai. Zos muôx suôz hu gâux jông, đror xưs li nôngl chôngz, muôv lo tso môngl cênhz Pangz Văn công tuz trok jaiv phongr Têi Nguên thâuv kror nhis muôx 13 shông.

Rơ Cham Phiang thâuv hluôs tưz uô tar ntâu jăngx gâux grang suô đror vangv đaix nganx

Kangz shông 1975, muôv lo xang môngl uô Pangz  Văn công Cuân khu 5 nhoz ntơưv Đà Nẵng. Đhâu iz ntu ntêr sir jul cơưv shuv, txus shông 1995 muôv kra ntơưr ntơưv Đaix hocx Văn hoar nghêx thuôx Cuân đôis txus nhis nuôr. Yangx 40 shông pangz mangx trâu nghês thuôx đrul ntâu vinh cuang, Rơ Chăm Phiang lo ntâu jaiv thươngv cuz ntơưv chor jas tưr âm nhax hur haz tov đrâu têz qơưs. Shông 2019, Đại tá Rơ Chăm Phiang lo Têz qơưs khơưs côngz bê Nghês sir Pêx xinhv.

Hồ Mai (t.h)

2,789
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.