Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nênhs cộng sản xuz thơưx cach mangx ciên cươngx Hoàng Văn Thụ

15/04/2021 09:59 G4T+7

Hoàng Văn Thụ (1909 - 1944), minhx cxưx Zir, kuz tsêr nhoz jos Nhân Hòa, xar Hoàng Văn Thụ, hênhx Văn Lãng, xênhr Lạng Sơn.

Tươngx đaix Hoàng Văn Thụ nhoz đrôngl Lạng Sơn

Zơưv zos tsêr chox kra cao câp ntơưv Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương, pangz mangx lux ntâu trâu phong tsox cach mangx haz thwo văn cach mangx Việt Nam. Shông 1929, zơưv lo cêt nax Đông Dương Cộng sản Đảng. Shông 1939 lo tsang uô Bir thư Xứ uỷ Bắc Kỳ. Shông 1941 lo bâux uô Ban Thươngx vus Trung ương, kra uô hâux lưv công - binh vânx, cxiv tsang Bor Qix zaiv phongr. Hli 8/1943, đôngx chir Hoàng Văn Thụ mangl nênhs fêv Pháp ntêk haz mangl tuô nuz 24/5/1944, ntơưv Bạch Mai (Hà Nội). Thâuv nov Toav anr nul zơưv zuôr has lu lus uô kngz hlo, zơưv has: "Hur jas ntâus tsangv chiax haz tuôs, ntơưv pêz, chor nênhs pôngz têz qơưs haz nêx, chor nênhs phuôz têz qơưs, kror mangl tuô iz zangv cur zos iz kror tsuv muôx. Tsuôl pâuz tas tov kangz pêz zuôr cor zênhx". Zơưv sâu ntâu jăngx lus pangx phuôv cach mangx ntơưv lus Zir cênhz lus Việt. Uô ntêx mangl tuô, zơưv tưz sâu iz jăngx pangx phuôv tu saz nro "Xang trâu fôngx zưl" tsi plux xang môngl trâu tsêr uô tưx trâu zus chor đôngx chir. Sâu ndu công ơn nênhs chiênr sir cộng sản Hoàng Văn Thụ, ntâu trôngx qơư tưz zuôr zơưv luz bê chia hu trâu ntơưv cêr đrôngl haz tsêr cơưv…

Hồ Mai (t.h)

1,707
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.