Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nghi lêr hu gâux Then tiv zix ntơưv hair nênhs Nungx

10/11/2016 14:50 G11T+7

Gâux Then (tsinhv hu uô Lâuv Then) zos iz zangv gâux tinr ngươngr ntêr nôngz nhôngs ntơưv nênhs Nungx, xênhr Langx Sơn.

Suôz gâux tưz zos iêur tôr cênhz đrêiv ntâu jăngx gâux, lanx điêux huv tsuô cxuô phênhv nghi lêr

Trơưs tâps tux, thâuv tưs hur luz nênhx nji têx zangv tsi thôngx hlo tsi pâuz lo hair nênhs Nungx uô nênhz thor chia chuôz zis tsi cêr nox kangz. nhoz jông, muôx jul. Chia uô nghi lêr nuôr, tsôngv por lênhx nrar txus pus Then lo nôngs hu gâux. Pus Then lo saiz li “pus tiên sâuv ntux” đrul luz ndăngs tinhr sâuv têk grul ntâu jăngx gâux, xang ntâu saz xangr txus xinhz tox pêk… chia xang chor lus thor ntơư môngs txus kror tas. Nghi lêr hu gâux Then chuôz thơưx zos môngs hu Ngocx Hoangx haz chor sư phux Then tưz môngs cênhz chor lâul đrul lus uô lêr “Lâuv Then” đrul chor phênhv lêr: Thor zuv, côngv chơir, côngv đaz, cêv đaz, thor tsiz cêr nox kangz nhoz jông môngs txus côngv pus zơưs, côngv shang tuz nhuôs yaz, côngv tsêr yaz…

Bình Nhi (gt)

1,664
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.