Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bư brah mprơ Then êng ang bơh bu nuyh Nùng

10/11/2016 14:50 G11T+7

Mprơ Then (hôm e moh lah Lẩu Then) jêng du nau mprơ ơm kăl e bơh bu nuyh Nùng, n’gor Lạng Sơn.

Nau kreh đơn jêng nau pâl mprơ, nau k’dŏ uĕh di đah ăp bư brah

Tĕng nau way, lah tâm nau rêh gĕh ăp ntil nô aơ êng ang mô dơi bu gĭt bon lan Nùng way ndâk tâ bư brah, dăn ân tâm rnăk uĕh lăng, gĕh nau lap, đăp mpăn nau rêh nau pah kan. Gơi bư brah aơ, bon lan hăn tât ta wâl u Then gơi iăt u mprơ. U Then dơi bu uănh đah “u brah klơ trôk” ta ti ndjôt đơn tính kreh, ndjôt dăn ăp ntil nau uĕh bon lan tât ma brah yang… gơi ăp ntil nau dăn nĕ jêng gĕh ngăn ngăn. Bư brah mprơ Then ntơm sa ơm bu bư brah hăn dăn Ngọc Hoàng n’hanh ăp kô ranh Then sĭt tâm jrŏng rnoi gơi bư brah “Lẩu Then” đah nau bư brah: bư brah gơi dăn brah yăng sĭt tâm bon lan, bư brah ân ndrănh gơi brah ngêt, bư brah gơi mprơh chiăk, bư brah ân bri mih, dăn ân bon lan đăp mpăn jêh rĭ bu bư brah ăp jrŏng rnoi, bư brah tâm mâp nar khĭt, bư brah hao gŭ wâl mhe…

Bình Nhi (gt)

1,665
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.